ویژگی های افراد دو جنسه را بشناسید

ویژگی های افراد دو جنسه را بشناسید افراد دو جنسه در قسمت ناحیه تناسلی مشکلاتی دارند. این افراد یا هر دو آلت را در بدن خود دارند یا به طور ناقص یکی از آلت های تناسلی را در بدن خود دارند و دیگری را به…

با این ورزش واژن خانم ها تنگ تر می شود

با این ورزش واژن خانم ها تنگ تر می شود برخی از خانم ها از گشاد شدن واژن خود ناراحت هستند. اما جای نگرانی نیست چون می توان واژن را به حالت اول برگرداند. تمرینات کگل بهترین روش برای تنگ کردن واژن هستندتاثیر ورزش کگل…